Californische condors blijken in staat tot aseksuele voortplanting

03-11-2021 08:00

Categorie: Dieren

Californische condors blijken in staat tot aseksuele voortplanting

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

 

Californische condors kunnen zich voortplanten zonder te paren, blijkt uit onderzoek van natuurwetenschappers die verbonden zijn aan de San Diego Zoo in de Amerikaanse staat Californië. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Heredity.

 

De wetenschappers ontdekten tijdens een routineanalyse van biologische monsters van de Californische condors in het fokprogramma van de dierentuin dat er twee condorkuikens waren uitgekomen uit onbevruchte eieren. Beide kuikens bleken genetisch verwant aan hun moeder, maar geen van beide vogels was genetisch verwant aan een mannelijke condor in de dierentuin.

 

De twee kuikens zijn de eerste twee Californische condors waarvan bevestigd kan worden dat ze zijn voortgekomen uit aseksuele voortplanting, of parthenogenese, aldus de dierentuin. "Dit is een zeer zeldzame ontdekking. Aseksuele voortplanting is bekend bij andere diersoorten, vooral bij reptielen en vissen, maar bij vogels is het zeer zeldzaam", zei Cynthia Steiner, een van de onderzoekers.

 

Extra bijzonder is dat beide vrouwelijke vogels continu gehuisvest waren met vruchtbare mannelijke partners, waarmee ze al kuikens hadden geproduceerd. Aseksuele voortplanting is nooit eerder bevestigd nadat de vrouwelijke vogel toegang had tot een partner. "Op een gegeven moment besloten ze om de een of andere reden ook over te gaan tot aseksuele reproductie", zei Steiner.

 

De Californische condor is een van 's werelds zeldzaamste vogelsoorten, maar de populatie neemt toe. Volgens Steiner zijn er nu ongeveer vijfhonderd Californische condors, waarvan er ongeveer tweehonderd in gevangenschap leven en driehonderd in het wild.