Eerste kloon van Amerikaanse bedreigde diersoort, een zwartvoetbunzing

22-02-2021 08:00

Categorie: Dieren

Eerste kloon van Amerikaanse bedreigde diersoort, een zwartvoetbunzing

Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Thomas Smallenbroek

 

Met behulp van bewaard celmateriaal is het gelukt een zwartvoetbunzing die meer dan dertig jaar geleden stierf te klonen. Dit zou voor meer diversiteit kunnen zorgen binnen de bedreigde populatie waarin inteelt op de loer ligt.

 

Een zwartvoetbunzing in Fort Belknap Indian Reservation in de staat Montana. Er zijn in het wild waarschijnlijk minder dan vijfhonderd van deze dieren over en er komt binnen de soort veel inteelt voor. Wetenschappers hebben een bunzing die tientallen jaren geleden stierf gekloond om te proberen meer diversiteit binnen de soort te brengen.


Het schaap Dolly ken je waarschijnlijk al. Nu kun je ook kennismaken met zwartvoetbunzing Elizabeth Ann.


Het is wetenschappers gelukt om een kloon te maken van een bedreigde zwartvoetbunzing met bewaard gebleven cellen van een dier dat al lang geleden stierf. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse bedreigde, inheemse diersoort werd gekloond.


Deze doorbraak is belangrijk voor het behoud van de zwartvoetbunzing, de enige inheemse bunzing in Noord-Amerika. De soort kwam ooit veelvuldig voor in grote delen van het westen van Amerika, maar het aantal dieren ging achteruit toen boeren de jacht openden op hun belangrijkste voedselbron, prairiehonden. Het vermoeden bestond dat de bunzingen rond 1970 waren uitgestorven. Maar in 1981 bracht een boerderijhond een aantal wetenschappers naar een kolonie van achttien dieren op een stuk grond in de staat Wyoming.


Deze overlevers vormden de basis voor een fokprogramma met in gevangenschap levende dieren, dat deels onder auspiciën plaatsvond van de United States Fish and Wildlife Service in de staat Colorado. Sinds die tijd zijn de dieren geherintroduceerd in acht staten die worden gerekend tot de zogenaamde Great Plains. Slechts zeven van de oorspronkelijke wilde dieren kregen echter nakomelingen, en alle zwartvoetbunzingen die er nu nog zijn, zijn nauwe verwanten van elkaar.

Het maken van een kloon
Het kloonproces begon met het weghalen van eitjes bij verdoofde, tamme fretten, een verwante diersoort. Er werden eitjes van deze dieren gebruikt om geen risico te lopen met bedreigde zwartvoetbunzingvrouwtjes. Toen de eitjes genoeg ontwikkeld waren, verwijderden medewerkers van ViaGen de kern en het genetisch materiaal eruit en vervingen die door de inhoud van de cellen van Willa, vertelt Walker. Vervolgens gaven de wetenschappers ze een stimulus om ze te activeren, in feite een elektrische schok. Daardoor gingen ze zich splitsen.

 

Elizabeth Ann werd op 10 december geboren in het Black-footed Ferret Conservation Center van de Fish and Wildlife Service in de staat Colorado. Volgens de service is haar naam toevallig gekozen; hij stond in de lijst van het centrum voor namen van vele dieren die daar geboren worden.

 

Overleven
De wetenschappers verwachten niet dat de herintroductie van afstammelingen van een gekloond dier in het wild negatieve gevolgen zal hebben. Net als alle andere zwartvoetbunzingen die in het wild worden uitgezet, zouden de afstammelingen van Elizabeth Ann eerst kunnen worden geobserveerd in een buitenverblijf, waar ze kunnen wennen, vertelt Gober. Daar moeten de in gevangenschap groot geworden bunzingen laten zien dat ze op prairiehonden kunnen jagen en over de andere benodigde vaardigheden beschikken om het in hun eentje te overleven.
 

Elizabeth Ann is niet het eerste exemplaar van een bedreigde diersoort die wordt gekloond van een soortgenoot die al lang daarvoor stierf. Revive and Restore, de San Diego Zoo en Viagen werkten eerder samen voor het klonen van een przewalskipaard, die in augustus 2020 werd geboren. Ook deze soort is bedreigd.


Ryder vertelt dat hij opgetogen is dat cellen uit de Frozen Zoo na ruim dertig jaar nog bleken te leven, en dat hiermee een gezonde kloon kon worden geproduceerd.