Heilige dieren: Fauna en religie in Egypte

31-01-2021 08:00

Categorie: Geschiedenis

Heilige dieren: Fauna en religie in Egypte

Foto: Marika Delaux, Redactie: Ryan Vrijhoef

 

In het oude Egypte namen de goden de vorm aan van de meest uiteenlopende dieren, van vogels en reptielen tot vissen, katachtigen en zelfs insecten.

 

Sommige soorten waren nuttig voor de mens, andere waren angstaanjagend.

 

Fantasiewezens
Sommige hebben een menselijk gezicht op het lichaam van een dier, zoals ook de beroemde Sfinx van Giza, met haar leeuwenlijf en menselijke hoofd, de de god Harmachis voorstelt.

Vliegende goden
In hun pantheon hadden de Egyptenaren een geprivilegieerde plek voor de roofvogels, vooral voor valken, maar ook wouwen.

Kat- en hondachtigen
Hij omvat katten, die in verband worden gebracht met de verwoestende kracht van de farao in de oorlog, of met de god Re, zoals de Grote Kat van Re, die de angstaanjagende slang Apep doodt, leeuwen, luipaarden en cheeta’s.

Gehoornde godheden
Het Egyptische pantheon kende een veelheid aan gehoornde dieren. Rammen stonden voor de regenererende kracht van water.