Van feiten en fabels: de eerste kaart van het noordpoolgebied

19-01-2021 08:00

Categorie: Geschiedenis

Van feiten en fabels: de eerste kaart van het noordpoolgebied

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

 

De oudst bekende kaart van het noordpoolgebied is van de hand van de Vlaamse kosmograaf Gerardus Mercator.

 

Mercator combineerde echte ontdekkingen met mythische verhalen over het noordpoolgebied, die men destijds voor waar aannam.


Middeleeuwse legenden
In de teksten die bij de wereldkaart van 1569 horen, schrijft Mercator dat hij de beschrijvingen van Jacques Cnoyen volgt. Het water kolkt er met veel gedruis omheen, en wordt naar beneden gesleurd, naar het binnenste van de aarde, alsof het door een trechter gaat.

De noordpool
'Maar dit was geen magnetische rots, zoals velen dachten. Zeevaarders als Martin Forbisher en John Davis die beiden op zoek waren naar de Noordwestelijke Doorvaart hadden zeestromen waargenomen die ijsbergen meesleuren. Davis maakte tussen 1576 en 1578 drie reizen om de Noordwestelijke Doorvaart te zoeken. Frobisher reisde tussen 1585 en 1587 twee keer naar het noordpoolgebied.

 

De ontdekking van Davis en Frobisher werden door Mercator in deze kaart opgenomen.